Als u gaat scheiden dan blijven de kinderen meestal bij één van de ouders wonen. Dit was in het verleden vaak bij de moeder doordat de vader meestal een fulltime baan had. Tegenwoordig is dit ook veel andersom. De ouder die het kind of kinderen niet verzorgd is verplicht om ook mee te betalen aan de opvoeding. De financiële zorgplicht verdwijnt niet tijdens een scheiding. U bent dan verplicht om kinderalimentatie te betalen.

Hoelang duurt de kinderalimentatie?
U moet kinderalimentatie betalen tot uw kind 21 jaar wordt of voor deze leeftijd financieel zelfstandig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind of zijn of haar 18e verhuisd naar een andere stad en financieel alles alleen regelt. Het is hierbij van belang of uw kind in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien. In de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar, ook wel bekend als jongmeerderjarigen, is het voorzien in eigen onderhoud een belangrijke maatstaf om te bepalen om wel of geen kinderalimentatie te betalen. Dit kunt u met uw kind afspreken.

Afspraken maken met de ex-partner
Samen met uw ex-partner kunt u vrijelijk afspraken maken over wanneer de alimentatie betaald wordt en soms zelfs ook over de hoogte. Als u er samen niet uit kunt komen doordat u bijvoorbeeld niet goed met elkaar kunt communiceren dan kan de rechter bepalen hoeveel de kinderalimentatie bedraagt. De hoogte van de kinderalimentatie van een minderjarig kind wordt meestal bepaald door de rechter. De rechter stelt vast wanneer de betalingen gedaan moeten worden. Dit wordt allemaal meestal geregeld bij de echtscheiding.

Hoogte kinderalimentatie
Hoeveel de kinderalimentatie is hangt af van meerdere factoren. Meest belangrijk is dat uw kind niets te kort komt. Uw kind gaat er uiteindelijk meestal wel op achteruit aangezien de ouders meestal ook apart gaan wonen waardoor er meer kosten zijn. De rechter heeft een aantal aspecten waar hij naar kijkt; de kosten, het gezinsinkomen en inkomen van degene die de alimentatie moet betalen. Bepaalde kosten zijn vastgesteld in de Trema-normen.

U kunt hier de kinderalimentatie berekenen.