U en uw ex-partner zijn vrij om tezamen afspraken te maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Wat u met elkaar afspreekt wordt schriftelijk vastgelegd, veelal door een advocaat of notaris. Als u er samen niet uit komt doordat u bijvoorbeeld niet goed met elkaar kunt communiceren dan kan de rechter bepalen hoeveel de alimentatie zal bedragen, voor welke periode deze geldt en hoe en wanneer de alimentatie betaald moet worden.

Betaling partneralimentatie
De rechter stelt vast vanaf welke datum u alimentatie moet betalen of ontvangt. De rechter is ook degene die bepaald of en wanneer de alimentatie gewijzigd wordt. De alimentatie wordt over het algemeen per maand betaald. Samen met uw ex-partner maakt u een afspraak hoe de alimentatie betaald zal worden.

Betaling kinderalimentatie
De betaling van de kinderalimentatie geschiedt iets anders dan de betaling van de partneralimentatie. Degene die niet de zorg over de kinderen heeft betaald de alimentatie aan de ouder die de kinderen verzorgt. Dit hoeft niet iedere maand maar dit kan ook per kwartaal. U kunt samen bekijken wat het best uitkomt. Als het kind ouder wordt dan 18 jaar dan ontvangt het kind de kinderalimentatie zelf. Degene die de alimentatie betaald moet dan met het kind afspraken hoe er betaald gaat worden.

Als degene die alimentatie moet betalen dit niet doet dan kan de andere ouder hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in Rotterdam welke hulp kan bieden om de alimentatie te vorderen. De alimentatie moet immers betaald worden omdat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de zorg van het kind, ook al zijn ze gescheiden.